ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ

Κατασκευάζονται ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες και ηλεκτρομπόιλερ κάθετοι, οριζόντιοι και δαπέδου από 10 λίτρα έως 120 λίτρα