Λέβητες

Λέβητας χαλύβδινος
Τούμπα mannesmann
Φυγοκεντρικό ανεμιστήρια 220 volt/ac
Πλήρης αναλογικός πίνακας οργάνων
Καλύματα ηλεκτροστατικής βάφης
Ειδική διάταξη για τοποθέτηση καυστήρα πετρελαίου ή pellet